2
آخرین خبرها
دوشنبه 8 دى 1393


نقدینه - در پایان سال گذشته اسکناس و مسکوک در جریان به بیش از 39 هزار میلیارد تومان رسید و حجم ایران چک های تحویلی به اتاق اسناد پایاپای بانکی صفر بود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سکناس و مسکوک در کنار ایران چک‌های بانک مرکزی به عنوان ابزارهای نقد پرداخت در کشور هستند. این در حالی است که با لحاظ ایران چک های بانک مرکزی، آمار اسکناس و مسکوک در جریان (در دست اشخاص و نزد بانکها) تا پایان سال 1392 به حدود 39 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است.

براین اساس مبلغ کل اسکناس و مسکوک در جریان در پایان سال 1392 نسبت به همین مدت در سال 1391 حدود 5.5 درصد رشد دارد.

اما رقم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با احتساب ایران چک بانک مرکزی با 1.6 درصد رشد از 33 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 به بیش از 33 هزار و 500 میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسید.

بانک مرکزی در گزارش خود از آخرین تحولات اقتصادی سال 1392 در این باره توضیح داده که به دلیل رشد اندک این متغیر در سال گذشته در مقایسه با ارقام مشابه سالهای قبل،سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی با 11.6 درصد کاهش نسبت به پایان سال قبل از آن به 5.6 درصد رسیده است.

همچنین سهم این متغیر از حجم پول از 29 درصد در پایان سال 1391 به 28.1 درصد در سال گذشته کاهش یافته است.

بنابر داده های بانک مرکزی، در سال قبل تعداد اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی با 1.1 درصد رشد در مقایسه با سال 1391 به 119.3 میلیون فقره رسید.

در عین حال مجموع ارزش اسناد مبادله شده نیز با 22 درصد افزایش نسبت به سال قبل 1794 هزار میلیارد تومان بوده که با انتشار ایران چک های بانک مرکزی به جای چک پول های صادره شامل بانک چک و ایران چک، حجم کل ایران چک های تحویلی به اتاق پایاپای اسناد بانکی در سال 1392 به صفر رسید.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.