رشد ۲۶ درصدی سود سازی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱

رشد ۲۶ درصدی سود سازی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱

نقدینه - بررسی صورت های مالی شرکت های بیمه ای نشان می دهد، هرچند که حاشیه سود فعالیت های عملیاتی صنعت در سال ۱۴۰۱ با کاهش رو به رو خواهد شد، اما در ارزش سود خالص صنعت بیمه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل از آن با افزایش روبه رو خواهد شد.

 به گزارش پاگیاه خبری نقدینه ، با وجود جذابیت بالای برخی از نمادهای بیمه ای برای سرمایه گذاری اما در مجموع سهام این صنعت چندان جذاب به نظر نمی رسد و در بخش عملیاتی نیز عمده شرکت های فعال در بازار نمی توانند عملکرد بهتری نسبت به سال ۱۴۰۰، از خود به جای  گذارند.

 با این حال، توسعه قراردادهای بیمه ای و همچنین افزایش حق بیمه دریافتی در بخش های ثالت ، بیمه های اتکایی و سایر بخش ها باعث شد تا برآوردها از رشد ۲۶ درصدی سود سازی صنعت در پایان سال ۱۴۰۱ خبر دهد./چابک آنلاین

https://naghdineh.ir/page/90731/
لینک مطلب :
چاپ print version