2
آخرین خبرها
دوشنبه 7 آذر 1401 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش های پولی و بانکی، تراز پرداخت ها و بازار سرمایه است.

بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارايی ها و بدهی های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامی می شود.

در بخش تراز پرداخت ها، جداول موازنه پرداخت ها، صادرات غيرنفتی و واردات کشور، ارزش صادرات غيرنفتی، آمار بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور و نيز متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازارهای بين بانکی و آزاد ارائه شده است.

بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخص های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و خلاصه وضعيت اوراق مالی اسلامی است.

این نشریه صرفاً به صورت الکترونيکی حاوی اطلاعات ماهانه توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر می شود.
 

 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.